Рекомендації щодо виконання письмових робіт учнями загальноосвітніх навчальних закладів та перевірки зошитів з математики у 5-11 класах

Нормативна база:

1. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.№1392.

2. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 №1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах»

3. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2006 № 1/9 - 301 «Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів...»

4. Методичним рекомендаціям МОН України щодо викладання математики у поточному навчальному році.

1. Види письмових робіт

1.1. Основними видами класних і домашніх письмових робіт учнів з математики є:

□ розв'язування задач і вправ;

□ складання таблиць, опорних схем, конспектів тощо;

□ математичні диктанти;

□ самостійні і контрольні роботи.

2. Кількість контрольних робіт

2.1. Орієнтована кількість контрольних робіт повинна відповідати вимогам чинної програми та Методичним рекомендаціям МОН України щодо викладання математики у поточному навчальному році.

3. Аналіз контрольних робіт

3.1. Аналіз контрольних робіт виконується в зошиті для контрольних робіт, де робиться запис дати у форматі згідно даних рекомендацій ( п.6.5) та запис «Робота над помилками».

3.2. При використанні зошитів для контрольних робіт з печатною основою ( які мають гриф МОН України) допускається виконувати роботу над помилками у робочому зошиті.

3.3. Робота над помилками перевіряється вчителем та оцінюється, якщо це доцільно.

4. Кількість і призначення учнівських зошитів

4.1. Для виконання класних і домашніх робіт учні повинні мати таку кількість зошитів:

5-6 класи - два зошити;

7-9 класи - по одному зошиту з алгебри та геометрії;

10-11 класи - по одному зошиту з алгебри та початків аналізу та геометрії;

8-11 класи з поглибленим та профільним вивченням математики - кількість зошитів може бути збільшена.

4.2 Для виконання контрольних робіт учні повинні мати окремі зошити з алгебри ( алгебри і початків аналізу) та геометрії. Допускається використання зошитів для контрольних робіт з печатною основою (які мають гриф МОН України).

5. Порядок перевірки письмових робіт

5.1. Зошити для класних і домашніх робіт перевіряють:

у 5-6 класах з математики - один раз на тиждень (не менше однієї класної чи домашньої роботи);

у 7-9 класах з алгебри та геометрії - один раз на два тижні;

у 10-11 класах з математики, алгебри і початків аналізу та геометрії - один раз на місяць.

5.2. Додатково вчитель може практикувати самоперевірку та взаємоперевірку письмових робіт.

5.3. Вчитель може перевіряти і оцінювати частину письмової роботи (задачу, вправу, побудову графіку тощо).

5.4. У робочих зошитах вчитель може зробити доцільні записи словесної оцінки результатів роботи учня.

5.5. Контрольні роботи перевіряються вчителем в термін до наступного уроку, а при значній кількості робіт (більше 70) - через один-два уроки.

5.6. Оцінка за контрольну роботу може бути виставлена на обкладинці зошита.

5.6. Помилки учнів підкреслюються вчителем або, за необхідністю, виправляються. В учнів з початковим рівнем досягнень помилки виправляються обов'язково. Граматичні помилки учнів можуть бути виправлені (у середній ланці) та підкреслені ( у старшій ланці).

5.7. При виставленні оцінки за ведення зошита до уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів.

5.8. Всі контрольні роботи обов'язково оцінюються вчителем та виставляються до класного журналу. За самостійні поточні письмові роботи оцінка може виставлятися до журналу не всім учням.

5.9. Письмові роботи учнів перевіряються вчителем кульковою ручкою з червоним чорнилом з позначенням правильності виконання завдання («+»,«-» ) або кількістю балів.

6. Орфографічний режим

6.1.Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем, малюнків, геометричних побудов використовується простий олівець).

6.2. Записи в зошитах виконуються чітко та охайно. Неправильний запис перекреслюють ( без використання гумки та коректора).

6.3.Зошити підписуються мовою навчання .

6.4. Підпис зошитів повинен бути однаковим та містити інформацію: призначення зошита, клас, назва чи номер школи, прізвище та ім'я учня.

6.5. У 5-9 класах запис дати - числами, місяць прописом ( 12 жовтня), у 10-11 класах цифрами на полях ( 12.10.14).

6.6. В окремому рядку вказати : класна чи домашня робота, назву теми уроку, вид роботи чи номер завдання ( задача, № 256).

6.7. В зошитах для контрольних робіт записується № контрольної роботи ( достатньо для середньої ланки) та тема ( для старшої школи). Наприклад: Контрольна робота №2;Контрольна робота №2 з теми « Многогранники».

6.8. Умова завдань контрольної роботи записується на розгляд вчителя.

© 2018 Блог вчителя математики, СЗШ №13 ім.І. Хитриченка м. Київ
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!